POVEĆAJ

FLEKSIBILNOST

OSNAŽI

TELO

SMANJI NIVO

STRESA

DIŠI I OPUSTI SE UZ YOGU

Osim što povećava fleksibilnost, smanjuje stres i podstiče vitalnost tela, joga će vam pomoći da jačajući telo, osnažite i um.

Čas traje 90 minuta.