Uslovi korišćenja

Ovde se nalaze Uslovi korišćenja Fitness tribe centra u daljem tekstu „Klub“.

1. Članska kartica se mora pokazati prilikom svake posete Klubu. Ukoliko član ne pokaže validna identifikaciona
dokumenta, može mu se uskratiti prisustvo. Ukoliko kartica bude izgubljena, potrebno je obavestiti Klub, kako bi bila
izdata nova kartica, uz dodatno plaćanje;

2. Članarina je lične prirode i može je koristiti samo osoba navedena u ugovoru. Članarina se ne može preprodavati.
Članarina se ne može otkazati i ne može se dobiti povraćaj uplaćenog. Članarina se može preneti na drugo lice uz
odobrenje Kluba, uz dodatno plaćanje;

3. Najmlađa starosna dob u kojoj se može postati član je 18 godina. Ukoliko je osoba mlađa potrebno je pisano
odobrenje jednog od staratelja;

4. Članovi su obavezni da održavaju prostorije urednim, da se pristojno ponašaju i da se izražavaju na način koji ne
uznemirava druge članove. Članovi su obavezni da koriste peškire i da nose odgovarajuću sportsku odeću,
uključujući majice i sportsku obuću. Nije dozvoljeno ulaziti u prostoriju za trening u istoj obući koja se koristi spolja;

5. Neophodno je uvažavanje radnog vremena. Članovi su dužni da napuste prostorije u naznačeno vreme zatvaranja. Klub
zadržava pravo izmene radnog vremena. Svaka eventualna promena radnog vremena biće unapred istaknuta kao
obaveštenje, u prostorijama Kluba;

6. Opremu za fitnes treba koristiti u skladu sa uputstvima i svrhom te opreme. Klub nije odgovoran za posledice
nepravilnog korišćenja opreme;

7. Vežbanje je na sopstvenu odgovornost;

8. Pušenje, kozumacija i prodaja alkohola, droga i ilegalnih preparata je strogo zabranjeno. Članovi koji se ne
pridržavaju ove zabrane izgubiće pravo na članstvo i biće zamoljeni da napuste klub;

9. Članovima nije dozvoljeno da ulaze u prostorije za zaposlene, niti da postavljaju bilo kakve postere ili lične informacije
bez pisane saglasnosti UO Kluba;

10. Članovima se zabranjuje da koriste Klub i njegovu opremu u komercijalne svrhe, kao na primer – naplaćivanje ličnih
saveta za treniranje drugim članovima, bez prethodne pisane saglasnosti UO Kluba;

11. Fitnes centar nije odgovoran za lične predmete i novac ostavljene unutar prostorija Kluba. Svi lični predmeti moraju
biti uklonjeni iz ormarića; Ukoliko je potrebno čuvanje vrednih predmeta, zamoljeni ste da se obratite osoblju na info
desku;

12. Zabranjeno je unošenje hrane i korišćenje staklenih posuda u prostorijama za trening;

13. Nakon svakog korišćenja, opremu je potrebno vratiti na propisano mesto;

14. Član snosi troškove za oštećenja na opremi nastala nepravilnim korišćenjem iste;

15. Članovi ulaze u Klub i učestvuju u svim aktivnostima na vlastiti rizik. Članovi su odgovorni za svoje zdravstveno stanje
koje im omogućuje korišćenje usluga koje Klub nudi. Klub neće biti odgovoran za nezgode ili bilo kakve druge
posledice koje se povezuju sa zdravstvenim stanjem osobe. Klub vam preporučuje da se pre početka vežbanja
posavetujete sa svojim lekarom;

16. Članovi koji se ne pridržavaju pravila i uslova iz ovog ugovora mogu trenutno ostati bez članstva i/ili biti udaljeni iz
prostorija Kluba. Nekorišćeno vreme iz članske kartice neće biti nadoknađeno.